085-0605177 info@SheConsult.nl

vOOR HOOGOPGELEIDE VROUWELIJKE MEDEWERKERS 

Incompany Corona Coaching

Op 15 maart, de dag van de intelligente lock-down, startte SheConsult met Corona Coaching voor particulieren : een 14-daagse challenge en daarop aanvullend een kosteloos consult van 20 minuten. Ruim 600 vrouwen deden mee. Onze 15 coaches spraken samen meer dan 200 vrouwen naar aanleiding van onze actie ‘Corona Coaching’

We hebben die voor iedereen nieuwe thuiswerk-ervaringen in kaart gebracht. Het resultaat is dit voorstel:

Laat je hoogopgeleide vrouwelijke medewerkers meedoen aan deze op de nieuwe werkelijkheid gebaseerde speciale online training Vrouwelijk Leiderschap. Kosteloos!

ONDERZOEK

Ons onderzoek

Meer dan 600 vrouwen deden mee, we hebben meer dan 200 vrouwen telefonisch gesproken.  Een deel van deze vrouwen was ondernemer, een deel student, 85% was werknemer. We hebben geïnventariseerd welke issues voor deze vrouwen (de werknemers in loondienst) belangrijk waren. Daaruit kwam de top 7 hiernaast:

vraagtekens

1.Koersbepaling.
Waar ben ik naartoe op weg? Wat wordt mijn volgende carrièrestap?

2.Onzekerheid /Imposter syndrome.
Kan ik het wel, ben ik wel goed genoeg?

3. Onzekere toekomst.
Wat betekent deze crisis voor mij?

4. Thuiswerken?
Hoe ga ik om met deze thuiswerk-situatie en hoe ben ik zichtbaar als ik thuiswerk?

5. Zingeving.
Hoe zorg ik voor meer betekenis in mijn werk?

6. Rollenpatroon als vrouw.
Hoe voorkom ik dat ik thuis in de typisch vrouwelijke rol word gedrukt?

7. Stress en erger.
Hoe ga ik om met stress? Hoe voorkom ik dat ik in een burn-out beland?

Waar ben ik mee bezig?

Kennelijk zorgt deze nieuwe situatie ervoor dat veel vrouwen zich afvragen waar ze mee bezig zijn, of ze nog wel op koers liggen en hoe ze meer zingeving in hun werk kunnen brengen. Daarbij spelen onzeker makende gedachten (imposter gedachten) een hinderlijke rol. Bovendien levert het thuiswerken voor vrouwen issues op in de werk-zorgbalans, maar ook in effectiviteit en zichtbaarheid en hoe je rol uit te voeren op je werk. 

Deze tijd is een stressvolle tijd.  Stress wordt door bijna alle vrouwen (zeker door vrouwen met thuiswonende kinderen) als een serieus probleem ervaren.

 

Als werkgever wil je je vrouwelijke medewerkers hierin faciliteren

 

Ook verschillende andere onderzoeken laten zien dat vrouwen in de huidige corona-situatie dubbel worden belast. Je wilt dat je medewerkers, wanneer alles weer ‘normaal’ wordt, fris en met energie hun taken en verantwoordelijkheden voortzetten en dat ze deze periode ook gebruikt hebben om te groeien.

Dat gaat niet vanzelf. Daar zul je ze bij moeten helpen. 

.

Het SheConsult online trainingsprogramma ‘Incompany Corona Coaching’ helpt daarbij.

Corona Coaching geïnspireerd op onderzoek van McKinsey

Vrouwelijk Leiderschap

Deze incompany training is gebaseerd op onderzoek van McKinsey door Barsh en Cranston naar Centered Leadership. (‘Vrouwelijk Leiderschap’ door J. Barsh and S. Cranston).  

Het model is ontwikkeld om jezelf te kunnen managen en verbeteren in uitdagende tijden. Dit model kan dus bij uitstek helpen in aanpassing aan wat de huidige corona- tijd van vrouwen vraagt.

Voorwaarden: intelligentie, veranderingsbereidheid, communicatieve vaardigheden, leiderschapsskills.

Centered Leadership bestaat uit 5 onderdelen

Je houding

Je blik op je werk/optimisme/hoe je opkrabbelt/zelfvertrouwen

Je verbinding

Verbinden (ook met jezelf), thuiswerken, netwerken en empathie

Je zingeving

Betekenis geven/zin van je leven en je werk

Je regie

Regie voeren over je werk; naar jezelf, je collega’s, medewerkers

Je energie

Je energiemanagement, zorg voor jezelf, voorkomen burn-out

 

online coachingUitkomst:

herstelvermogen, impact, vernieuwing, onderdeel zijn van een gezamenlijke toekomst.

 

Online Trainings Programma:

De Incompany  Training  van SheConsult is geïnspireerd op het Centered Leadership model van McKinsey en gaat,  vanuit dat theoretisch kader, in op de 7 issues die uit ons onderzoek naar voren komen als issues waar vrouwen in deze corona-tijd mee worstelen.

Drie weken, tien modules

Online COACHING

Het programma bestaat uit 10 modules: 10 mails, gedurende 3 weken een mail met een of meerdere opdrachten, video’s of teksten die uitnodigen tot zelfreflectie, verandering van het gedragsrepertoire, oefenen met nieuwe gedachten of handelingen en/of stellen van doelen.

De opdrachten beogen stress te reduceren, de deelnemers de regie te geven en zichzelf juist in deze tijd te versterken.

Coaching
Coaching werkt verdiepend, kan een stok achter de deur zijn om daadwerkelijk de opdrachten uit te voeren en kan eventuele problemen vroegtijdig signaleren en eventueel wegnemen. Coaching door een van onze 16 topcoaches is een vast aanbod van dit programma, om de kwaliteit, groei en de veiligheid te waarborgen en om problemen vroegtijdig te signaleren.

Inclusief kosteloos coach-consult 

Onderdeel van deze training is de mogelijkheid om 20 minuten te sparren met een van onze 17 topcoaches. Dit kan tijdens de training of na afloop, afhankelijk van waar de medewerker behoefte aan heeft. Aan dit consult van een van de coaches zijn geen kosten verbonden. Indien de medewerker daarna aanvullende coaching wenst, doen we dat natuurlijk graag.

Onze ervaring met de kosteloze consulten leert dat medewerkers komen met vragen zoals

  • stress: hoe pak ik het nu echt aan? Is wat ik bedacht heb aan remedie goed?
  • ik weet dat ik het anders wil maar ik kom niet verder
  • ik heb mijn ambitie niet helder, help me daarbij
  • ik loop tegen de beperkingen van thuiswerken aan, wat kan ik doen?
  • ik heb behoefte aan een duidelijke koers, ik heb nu richting maar het moet scherper

en vele andere vragen. Vaak kan een enkele vraag of een luisterend oor van een coach al inzicht geven, waarmee de werknemer verder kan in haar proces. 

Deelnemers aan deze training vinden het consult van grote waarde omdat ze daarmee het proces wat ze hebben doorgemaakt de weken daarvoor, kunnen verankeren, kunnen borgen. Het uitspreken van hun doelen maakt ze waar, en de moeite waard om er voor te gaan. 

 

Soms is dit consult niet genoeg en is er extra inventie nodig. Onze coaches doen dit graag.

 

 

D e   k o s t e n 

€ 0,-   Ja, je leest het goed, een drieweeks-programma, K O S T E L O O S.  Dat doen we omdat we het verschil willen maken.

We willen werkgevers helpen hun talentvolle vrouwen hun maximale potentieel te laten ontwikkelen en benutten, juist ook in deze tijd.

Het programma is gebaseerd op het theoretisch model van McKinsey over Vrouwelijk Leiderschap en toegespitst op deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is.

Afsluitende sessie met een SheConsult loopbaancoach

Vanuit onze Corona Coaching gericht op particulieren hebben we vastgesteld dat ongeveer een derde van de vrouwen persoonlijk met een loopbaancoach het programma en hun zelfreflectie wilden evalueren. Dit onderdeel is belangrijk voor de verdieping, de verankering van van het geleerde en om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Deze 20 minuten online sessie is onderdeel van de gratis training. 

De stappen voor de werkgever:

1. Je hebt contact met de SheConsult HR-adviseur Heidi Dissel en bespreekt de procedure.

2. Eventueel zijn er andere aanvullende opties mogelijk, zoals intervisie, webinars of individuele coaching. Dit kun je met Heidi bespreken.

3. Op basis van de afspraken richten wij een dedicated aanmeldpagina (voorzien van jullie logo)  in, waarop jouw medewerkers zich kosteloos kunnen aanmelden. Vanaf het moment van aanmelden gaat het programma in.

4. Wij leggen van de medewerker alleen het e-mailadres en de voor -en achternaam vast. Na afloop van het programma zullen wij deze gegevens vernietigen.

5. Op de dedicated pagina kunnen de deelnemers ook hun gratis coachsessie boeken met de coach van hun keuze (keuze uit 17 coaches in heel Nederland).

6. Wekelijks zullen wij een opgave doen van het aantal aanmeldingen en het aantal geboekte coachsessies.

7. Gesignaleerde problemen zullen, indien je medewerker daarmee akkoord is, gemeld worden bij je contactpersoon. Anders melden we het anoniem.

8. We kunnen op korte termijn starten.

Bel of Mail Heidi Dissel

085-06051777 | Heidi.Dissel@SheConsult.nl

Vier interessante onderzoeken rond het (thuis)werken in een crisissituatie

(beweeg over het logo voor meer info)

ONDERZOEK

How to Be an Inclusive Leader Through a Crisis

Leaders are under extraordinary pressure

Leaders are under extraordinary pressure right now. They are expected to make decisions quickly with incomplete and rapidly evolving information. And unfortunately, being in crisis mode ...

ONDERZOEK

Thuiswerken valt vrouwen zwaarder

Thuiswerken levert voor vrouwen meer problemen op

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur onder ruim 6.000 ambtenaren. Mannelijke medewerkers zijn een stuk beter te spreken over hun verbanning naar de thuiswerkplek dan hun vrouwelijke collega’s.

ONDERZOEK

Van prinsje naar pappa- wording van mijn vaderschap

de schijnbetrokkenheid van de man in het gezin

Ondanks een mannelijke inhaalslag (en uitbreiding van het vaderschapsverlof) nemen vrouwen nog altijd het grootste deel van opvoeding en huishouden op zich, terwijl ze daarnaast ook meer zijn gaan werken.

ONDERZOEK

Massaal thuiswerken zorgt voor meer psychische klachten

Psychische druk neemt toe bij thuiswerkers

De psychische gezondheid van werknemers neemt af door het thuiswerken. Het zorgt voor onzekerheid en angst. Dat stellen arbodiensten ArboNed en ArboUnie. Met name de vermenging van privé met werk zorgt voor extra stress.